callcenter
หมวดหมู่สินค้าเซฟตี้ >> อุปกรณ์ควบคุมการหกรั่วไหลของของเหลว (SPILL CONTROL & ENVIRONMENTAL)
อุปกรณ์รองรับของเหลวแบบพับได้
อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล MINI-BERM FLEX TRAY อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล MAINTENANCE SPILL BERM อุปกรณ์ป้องกันการลื่นไถล WASHDOWN QUICKBERM® อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล DECON QUICKBERM® อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล QUICKBERM® LITE อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล QUICKBERM® WITH INSIDE WALL SUPPORTS อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล RIGID-LOCK QUICKBERM®
สินค้าควบคุมการรั่วไหลและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ยี่ห้อ JUSTRITE มีหลากหลายขนาดที่จะจัดเก็บสารเคมี คลิกเพื่อเข้าดูสินค้าเพิ่มเติม
พาเลทและอุปกรณ์รองรับแบบตั้งกับที่
ถาดรองสารเคมี ROMOLD Drip Tray รุ่น TT100 ถาดรองสารเคมี ชนิด รถเข็น รุ่น PDDH ถังจัดเก็บสารเคมี รหัส OP1 ถาดรองสารเคมีแบบเคลื่อน รหัส BT100 ถาดสำหรับวางสารเคมี ขนาดเล็ก Drip Tray ยี่ห้อ STUNT STT65 พาเลทรองสารเคมี ยี่ห้อSTUNT รหัส  STPIBC1 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส STP1SQ ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส STP4D-4 พาเลทจัดเก็บสารเคมี spill containment pallets series ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส STP1 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส STP2D ตะแกรงสารเคมีป้องกันการหกล้น รหัส BF4 SET ตะแกรงป้องกันการหกล้น Spill Pallet for 2 x 205ltr drums ถาดรองสารเคมีป้องกันการหกล้น รหัส ST100 ถาดรองสารเคมีป้องกันการหกล้น รหัส ST60 ถาดรองสารเคมีป้องกันการหกล้น รหัส ST40 ถาดรองสารเคมีป้องกันการหกล้น รหัส ST30 ถาดรองสารเคมีป้องกันการหกล้น รหัส ST20 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัสBB1 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัสBB2 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัสBP4L ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28636 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28659 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28661 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายถังสารเคมี EcoPolyBlend™ Spill Containment อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีหกล้น ถังป้องกันสารเคมีหกล้นสีเหลือง พาเลจพร้อมประตูกั้น DrumSheds ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28657 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28635 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28623 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28655 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28673 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28672 ชั้นสำหรับจ่ายสาร Dispensing Shelf ทางลาดขนย้ายสีเหลือง รหัส 28650 ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28658 ทางลาดขนย้ายสีเหลือง รหัส 28620 ทางลาดขนย้ายสีดำ รหัส 28620
พาเลทป้องกันการรั่วไหล ตะแกรงป้องกันการหกล้น ทางลาดขนย้าย ตะแกรงรองสารเคมี ใช้ในการรองสารเคมีกันการหกล้น มีหลากหลายขนาดตามถังจัดเก็บสารเคมีที่จะวาง คลิกเพื่อเข้าดูสินค้าเพิ่มเติม