callcenter
หมวดหมู่สินค้าเซฟตี้ >> อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน สารเคมี (sorbent)
อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี
อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี รหัสสินค้า : ETZKCB1 อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีทรงหมอน รหัสสินค้า : ETZCS1 อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีทรงหมอน ขนาด 60 x 80 อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีทรงหมอน ขนาด 40 x 40 แผ่นดูดซับสารเคมีประสิทธิภาพสูง สีเหลือง อุปกรณ์จำกัดพื้นที่และดูดซับสารเคมี แผ่นซับของเหลว กรดด่าง สีชมพู
อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดูดซับสารเคมี ของเหลวได้ดี ในกรณีของเหลว สารละลายรั่วไหล ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์กั้นพื้นที่ คลิกเพื่อเข้าดูสินค้าเพิ่มเติม
อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน
อุปกรณ์ดูดซับชนิดท่อน เฉพาะน้ำมัน แผ่นซับน้ำมัน ไม่ดูดซับน้ำ สีขาว LITE-DRI ผงดูดซับน้ำมัน
อุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดูดซับน้ำมัน ของเหลวได้ดี ในกรณีของน้ำมัน ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์กั้นพื้นที่ คลิกเพื่อเข้าดูสินค้าเพิ่มเติม
อุปกรณ์ดูดซับหลายประเภท
ถุงขยะสำหรับเก็บวัตถุที่เป็นอันตราย HAZARDOUS BAG อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ อุปกรณ์จำกัดพื้นที่ของเหลว Blue Sock  แผ่นซับน้ำมันและสารละลาย สีเทา อุปกรณ์จำกัดพื้นที่ของเหลว Original แผ่นดูดซับของเหลว
อุปกรณ์ดูดซับหลายประเภท เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดูดซับได้ทั้งน้ำ น้ำมัน สารเคมี สารละลาย และสารประเภทอื่นๆ ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติดูดซับสารมากกว่า 1 ประเภท คลิกเพื่อเข้าดูสินค้าเพิ่มเติม
ชุด KIT
ชุดอุปกรณ์ดูดซับ รถเข็นดูดซับน้ำมัน ชุดถังขนาด 120 ลิตร สำหรับบรรจุอุปกรณ์ดูดซับของเหลว กระเป๋าอุปกรณ์ดูดซับของเหลวหกรั่วไหล พัทตี้เอนกประสงค์ ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ พลั่วสำหรับงานน้ำมันและสารเคมี ชุดรีฟิลสำหรับเติมรถเข็น KIT217
ชุด SPILL KIT รถเข็ดดูดซับน้ำมัน ชุดรถเข็นดูดซับสารเคมี ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ คลิกเพื่อเข้าดูสินค้าเพิ่มเติม