ชุดหมีป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SKCA11-1200SPL ชุดหมีป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SKCA11-1200SPL
รายละเอียด
-ชุดหมีป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค
-ตัดเย็บจากผ้าที่ได้รับมาตรฐาน CE1020 จะมีค่าป้องกันความร้อนจากไฟอาร์คได้ที่ระดับ ATPV Rating 12 Cal/cm2
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า
ชุดหมีป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SKCA8-1200SPL ชุดหมีป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SKCA8-1200SPL
รายละเอียด
 
-ชุดหมีป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค 
-ตัดเย็บจากผ้าที่ได้รับมาตรฐาน CE1020 จะมีค่าป้องกันความร้อนจากไฟอาร์คได้ที่ระดับ ATPV Rating 8 Cal/cm2
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า
ชุดป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SK40-SPL ชุดป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SK40-SPL
รายละเอียด
-ผลิตจากผ้าสังเคราะห์ Indura Ultra Soft® FR material
-ระบายอากาศได้ดี มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนสูงและไม่ลามไฟ ตัดเย็บด้วยด้าย Nomex®  จะมีค่าป้องกันความร้อนจากไฟอาร์คได้ตามระดับ ATPV Rating (Arc Thermal Performance Value Rating) 40 Cal/cm2
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า
ชุดป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SK31-SPL ชุดป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SK31-SPL
รายละเอียด
-ผลิตจากผ้าสังเคราะห์ Indura Ultra Soft® FR material
-ระบายอากาศได้ดี มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนสูงและไม่ลามไฟ ตัดเย็บด้วยด้าย Nomex®  จะมีค่าป้องกันความร้อนจากไฟอาร์คได้ตามระดับ ATPV Rating (Arc Thermal Performance Value Rating) 31 Cal/cm2
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า
ชุดป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SK8-SPL ชุดป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค SK8-SPL
รายละเอียด
-ผลิตจากผ้าสังเคราะห์ Indura Ultra Soft® FR material
-ระบายอากาศได้ดี มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนสูงและไม่ลามไฟ ตัดเย็บด้วยด้าย Nomex®  จะมีค่าป้องกันความร้อนจากไฟอาร์คได้ตามระดับ ATPV Rating (Arc Thermal Performance Value Rating) 8 Cal/cm2
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า
จำนวนหน้า : 1