callcenter
หมวดหมู่สินค้าเซฟตี้ >> อุปกรณ์กันตก (fall protection)
เข็มขัดนิรภัย
เข็มขัดนิรภัยกันตกเต็มตัวชนิดสองจุดยึด รหัสสินค้าWSF122 เข็มขัดนิรภัยกันตกเต็มตัวชนิดสองจุดยึด เข็มขัดนิรภัยกันตกเต็มตัวชนิดสี่จุดยึด เข็มขัดนิรภัยกันตกเต็มตัวชนิดห้าจุดยึด
เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดเซฟตี้ ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตก อุปกรณ์กันตก สำหรับงานประเภททั่วไป จนถึงงานลักษณะเฉพาะต่างๆ ซึ่งใช้ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง คลิกเพื่อเข้าดูสินค้าเพิ่มเติม
เชือกนิรภัย
สายช่วยชีวิตเส้นคู่ ขนาด 1.8 เมตร สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว ขนาด 1.8 เมตร (รหัส WSF231) สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยวมีตัวดูดซับแรง สายช่วยชีวิตเส้นคู่พร้อมตัวดูดซับแรง สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว ขนาด 1.8 เมตร อุปกรณ์กันตก เชือกโพลีเอไมด์
เชือกนิรภัย เชือกเซฟตี้ สายช่วยชีวิต เชื่อกป้องกันการตก ใช้ล็อคเข็มขัดนิรภัยกับราวที่ปีนป่าย เพื่อป้องกันการตกหล่นจากที่สูง มีให้เลือกหลายแบบ คลิกเพื่อเข้าดูสินค้าเพิ่มเติม
อุปกรณ์กันตกประเภทอื่นๆ
ตัวล็อคอัตโนมัติ WSFCR250V-10 ตัวล็อคอัตโนมัติชนดสายผ้าความยาว 6 ม. อุปกรณ์สำหรับงานหย่อนหรือดึง ตัวล็อคอัตโนมัติสายผ้า 6 เมตร ตัวล็อคอัตโนมัติสายเคเบิ้ล 20เมตร ตัวล็อคเชือกแนวดิ่ง รหัส WSFAC012 ตัวล็อคเส้นเชือกสำหรับทำงานแนวดิ่ง ตัวล็อคอัตโนมัติ ชนิดสายผ้าโพลีเอไมด์ ตัวล็อคอัตโนมัติแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยว ตัวล็อคเชือกแนวดิ่ง รหัส WSFA040 อุปกรณ์ล็อคคาราบิน่า รหัส WSF320
อุปกรณ์กันตก Tripod ตัวล็อคอัตโนมัติ คาราบิน่า และอุปกรณ์กันตกประเภทอื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญในการใช้งานกับอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย สายช่วยชีวิต เชือกช่วยชีวิต คลิกเพื่อเข้าดูสินค้าเพิ่มเติม