callcenter
ถังดับเพลิง CARBON DIOXIDE ถังแดง ถังดับเพลิง CARBON DIOXIDE ถังแดง

เครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์ ถังดับเพลิง CARBON DIOXIDE ถังแดง ให้ควันเหมือนหมอกสีขาว ดับไฟโดยการกำจัดออกซิเจน มีผลสำหรับกลุ่ม B สารไวไฟ  และกลุ่ม C จากไฟฟ้า ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า  ใช้สำหรับงานดับเพลิง ดับไฟ

คุณสมบัติ

-เครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์ CARBON DIOXIDE ถังแดง
-ควันเหมือนหมอกสีขาว
-ดับไฟโดยการกำจัดออกซิเจน
-มีผลสำหรับกลุ่ม B สารไวไฟ  และกลุ่ม C จากไฟฟ้า ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า
ถังดับเพลิงเอนกประสงค์ ถังดับเพลิงเอนกประสงค์

ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิดผงเคมีแห้งใช้งานได้ง่าย ปลอดภัย ใช้สำหรับงานดับเพลิง ดับไฟ ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ำมัน ซึ่งมีหลายขนาดให้เลือก โดยมีการรับรองมาตรฐาน ม.อ.ก.

คุณสมบัติ

-เครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิดผงเคมีแห้ง
-ใช้สำหรับงานดับเพลิง ดับไฟ ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ำมัน
-มีหลายขนาดให้เลือก
-ได้การรับรองมาตรฐาน ม.อ.ก.

รหัสสินค้า : ----      ชื่อสินค้า : ถังดับเพลิงเอนกประสงค์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า
ถังดับเพลิง HALOTRON ถังเขียว ถังดับเพลิง HALOTRON ถังเขียว

คุณสมบัติ

-ถังดับเพลิง HALOTRON ถังเขียว
-เป็นสารเหลวระเหย
-ใช้ดับเพลิง ดับไฟ ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ำมัน
-รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ

รหัสสินค้า : ----      ชื่อสินค้า : ถังดับเพลิง HALOTRON ถังเขียว

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า