callcenter
ตู้เก็บสายดับเพลิง ตู้เก็บสายดับเพลิง

คุณสมบัติ

-ตู้เก็บสายดับเพลิง
-แข็งแรงทนทาน
-คุณภาพดี
-เปิด-ปิดสะดวก ง่ายต่อการเก็บสายดับเพลิงง่าย

รหัสสินค้า : ----      ชื่อสินค้า : ตู้เก็บสายดับเพลิง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ดับเพลิง อะไหล่ดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง อะไหล่ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง อะไหล่อุปกรณ์ดับเพลิง ใช้สำหรับนำไปเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ดับเพลิงที่พนักงานใช้งาน  ได้แก่ ตู้เก็บสายดับเพลิง ตู้เก็บชุดดับเพลิง ตู้เก็บอุปกรณ์สั่งขนาดพิเศษ สายส่งน้ำหลากหลายชนิด ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่อสแตนเลส ปืนฉีดน้ำดับเพลิง  หัวฉีดม่านน้ำ  หัวฉีดน้ำยาโฟม ตัวแยกสองทาง ขวานดับเพลิง หน้ากากป้องกันไอร้อน และอุปกรณ์อย่างอื่นอีกมากมาย 

รหัสสินค้า : ----      ชื่อสินค้า : อุปกรณ์ดับเพลิง อะไหล่อุปกรณ์ดับเพลิง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า
ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

คุณสมบัติ

-ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง
-ตู้เก็บปืนฉีดน้ำดับเพลิง
-ตู้เก็บอุปกรณ์สั่งขนาดพิเศษ
-ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายส่งน้ำหลากหลายชนิด ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่อสแตนเลส

รหัสสินค้า : ----      ชื่อสินค้า : ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า