callcenter
หน้าหลัก >> ข่าวสาร >> มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่

มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่

มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่  Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain

ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นความปลอดภัยด้านอาหาร การป้องกัน การกำจัด และการควบคุมอันตรายที่มาพร้อมกับอาหาร จากสถานที่ผลิตไปจนถึงจุดที่มีการบริโภค โดย มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 จะใช้แนวทางที่มีการเตือนความปลอดภัยล่วงหน้าด้วยการระบุ การป้องกัน และการลดอันตรายที่มาพร้อมกับอาหารและในห่วงโซ่อาหาร โดยมีการประกาศ ยกเลิกมาตรฐาน ISO 22000: 2005 และประกาศใช้มาตรฐาน ISO 22000: 2018 แทน ดังนั้น องค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจะมีเวลา 3 ปี (นับจากวันที่มีการประกาศใช้) ในการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานฉบับใหม่

มาตรฐานฉบับใหม่นี้ยังนำเสนอการควบคุมอันตรายร่วมกับองค์ประกอบหลักที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ การบริหารจัดการระบบ โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ (Prerequisite Programmes: PRPs) และหลักการของการวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)


อุปกรณ์ลดเสียง ที่ครอบหูลดเสียง C1

อุปกรณ์ลดเสียง ที่ครอบหูลดเสียงอันตราย แต่ไม่รบกวน การได้ยินเสียงช่วงความถี่ของการสนทนาของเสียงมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น ค่าการลดเสียง 20 dBA
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

เทปตีเส้น LCTAPE

เทปตีเส้น LCTAPE ขนาด 2 นิ้ว x 33 เมตร ใช้ตีเส้นพื้นเพื่อแบ่งขอบเขตการทำงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณะให้พนักงาน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ล็อควาล์วหมุน รหัส 481

อุปกรณ์ล็อควาล์วแบบหมุน (Rotating Gate Valve Lockout) ขนาด 2นิ้ว-5นิ้ว ผลิตจาก Xenoy ไม่นำไฟฟ้า น้ำหนักเบา ทนทาน ทนความร้อนได้ 177 องศา
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

ครอบตา BIONIX รหัส WSE303501

ครอบตา BIONIX สำหรับใช้งานป้องกันฝุ่น อนุภาคของแข็งเข้าดวงตา ผลิตจาก dual density rubber สวยงามน่าใช้ พร้อมมาด้วยระบบ Cooling Ventiation System
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า