callcenter
หน้าหลัก >> ข่าวสาร >> มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่

มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่

มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่  Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain

ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นความปลอดภัยด้านอาหาร การป้องกัน การกำจัด และการควบคุมอันตรายที่มาพร้อมกับอาหาร จากสถานที่ผลิตไปจนถึงจุดที่มีการบริโภค โดย มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 จะใช้แนวทางที่มีการเตือนความปลอดภัยล่วงหน้าด้วยการระบุ การป้องกัน และการลดอันตรายที่มาพร้อมกับอาหารและในห่วงโซ่อาหาร โดยมีการประกาศ ยกเลิกมาตรฐาน ISO 22000: 2005 และประกาศใช้มาตรฐาน ISO 22000: 2018 แทน ดังนั้น องค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจะมีเวลา 3 ปี (นับจากวันที่มีการประกาศใช้) ในการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานฉบับใหม่

มาตรฐานฉบับใหม่นี้ยังนำเสนอการควบคุมอันตรายร่วมกับองค์ประกอบหลักที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ การบริหารจัดการระบบ โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ (Prerequisite Programmes: PRPs) และหลักการของการวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)


หน้ากากป้องกันฝุ่น รหัส WSRM210N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษและสารเคมี มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95 หน้ากากกรองฝุ่น ผ้าปิดจมูก ป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควัน ผงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค ใยผ้า
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล RIGID-LOCK QUICKBERM®

อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลยี่ห้อ justrite รุ่น RIGID-LOCK QUICKBERM® เหมาะสำหรับการขนย้ายสารเคมีจากยานพาหนะบรรทุกของเหลว
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

สายช่วยชีวิตเส้นคู่ ขนาด 1.8 เมตร

อุปกรณ์กันตก สายกันตก สายช่วยชีวิตเส้นคู่ พร้อมตัวดูดซับแรง ผลิตจากเชือกโพลีเอไมด์ ขนาดความยาว 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 12mm ผลิตในประเทศเกาหลี
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

เทปตีเส้น LCTAPE

เทปตีเส้น LCTAPE ขนาด 2 นิ้ว x 33 เมตร ใช้ตีเส้นพื้นเพื่อแบ่งขอบเขตการทำงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณะให้พนักงาน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า