callcenter
หน้าหลัก >> ข่าวสาร >> มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่

มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่

มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่  Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain

ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นความปลอดภัยด้านอาหาร การป้องกัน การกำจัด และการควบคุมอันตรายที่มาพร้อมกับอาหาร จากสถานที่ผลิตไปจนถึงจุดที่มีการบริโภค โดย มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 จะใช้แนวทางที่มีการเตือนความปลอดภัยล่วงหน้าด้วยการระบุ การป้องกัน และการลดอันตรายที่มาพร้อมกับอาหารและในห่วงโซ่อาหาร โดยมีการประกาศ ยกเลิกมาตรฐาน ISO 22000: 2005 และประกาศใช้มาตรฐาน ISO 22000: 2018 แทน ดังนั้น องค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจะมีเวลา 3 ปี (นับจากวันที่มีการประกาศใช้) ในการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานฉบับใหม่

มาตรฐานฉบับใหม่นี้ยังนำเสนอการควบคุมอันตรายร่วมกับองค์ประกอบหลักที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ การบริหารจัดการระบบ โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ (Prerequisite Programmes: PRPs) และหลักการของการวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)


ชุดอุปกรณ์ lockout รหัส 1456E410

ชุดอุปกรณ์ lockout (Personal Lockout Kits แบบกระเป๋า) สำเร็จรูปแบบกระเป๋า รหัส 1456E410 หรือกล่องใส่สำหรับงานไฟฟ้า หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้ 8 ชุด
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

ที่ครอบหูลดเสียงแบบคล้องคอ

อุปกรณ์ลดเสียงที่ครอบหู ใช้ครอบหูทั้งสองข้างเพื่อลดระดับเสียงจากภายนอกที่ดังเกินมาตรฐานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ค่าการลดเสียง 29 เดซิเบล(เอ)
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

เครื่องตรวจวัดแก๊ส Draeger รุ่น Xam-2500

สามารถวัดก๊าซ ได้ 4 ชนิด ( LEL, O2, CO, H2S ) ใช้ตรวจวัดแก๊สอันตรายในสิ่งแวดล้อม มีสัญญาณเตือน เสียง ,แสง และ สั่นสะเทือน น้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กกะทัดรัด
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

ถุงมือป้องกันการบาดระดับ5 STPE505

เส้นใยระดับ 13 gauge ช่วยให้หยิบจับวัตถุได้ถนัดมือ ป้องกันการบาดเจ็บเหล็กคม แก้ว เซรามิคได้ดี ป้องกันการบาดระดับ 5 (สูงสุด)น้ำหนักเบาด้วยวิศวกรรมเส้นใยแต่ป้องกันการบาดสูง
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า