callcenter
หน้าหลัก >> ข่าวสาร >> มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่

มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่

มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 ฉบับใหม่  Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain

ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นความปลอดภัยด้านอาหาร การป้องกัน การกำจัด และการควบคุมอันตรายที่มาพร้อมกับอาหาร จากสถานที่ผลิตไปจนถึงจุดที่มีการบริโภค โดย มาตรฐาน ISO 22000 : 2018 จะใช้แนวทางที่มีการเตือนความปลอดภัยล่วงหน้าด้วยการระบุ การป้องกัน และการลดอันตรายที่มาพร้อมกับอาหารและในห่วงโซ่อาหาร โดยมีการประกาศ ยกเลิกมาตรฐาน ISO 22000: 2005 และประกาศใช้มาตรฐาน ISO 22000: 2018 แทน ดังนั้น องค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจะมีเวลา 3 ปี (นับจากวันที่มีการประกาศใช้) ในการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานฉบับใหม่

มาตรฐานฉบับใหม่นี้ยังนำเสนอการควบคุมอันตรายร่วมกับองค์ประกอบหลักที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ การบริหารจัดการระบบ โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ (Prerequisite Programmes: PRPs) และหลักการของการวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)


ตู้จัดเก็บของเหลวไวไฟ รหัส 896020

ตู้เซฟตี้ ตู้เก็บสารเคมี ตู้เก็บของเหลวไวไฟ 2 ประตู ปิดเองได้เมื่อเปิดออก ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm. ความจุ 60 แกลลอน ชั้นวางของ 2 ชั้น สามารถใช้งาน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

ธงราวกั้นพื้นที่ รหัส OT-FLAGRD

อุปกรณ์งานจราจร ธงราวกั้นพื้นที่ OT-FLAGRD สีขาวสลับแดง ขนาดความยาว 17 เมตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

ผ้าห่มกันสะเก็ดไฟ รหัส LC-NOMAX

ผ้าห่มกันสะเก็ดไฟ ผ้าKevlar 10% และ Oxpan 90% ความหนากว้าง 150 ซม. เหมาะสำหรับป้องกันวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

ถุงขยะสำหรับเก็บวัตถุที่เป็นอันตราย HAZARDOUS BAG

ใช้บรรจุวัตถุอันตราย เช่น วัตถุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีที่ใช้แล้ว ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า