callcenter
หน้าหลัก >> ข่าวสาร >> ความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

อากาศที่อยู่ภายในอาคารและสถานที่ต่างๆ ล้วนมีความสำคัญมาก หากในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดีหรือเป็นมีสารพิษอยู่ ย่อมจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องควบคุมคุณภาพอากาศ ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ความสำคัญของการตรวจวัดคุณภาพอากาศกันครับ

สาเหตุที่ทำให้อากาศไม่ดี

1.การออกแบบโครงสร้างอาคารไม่เหมาะสม ทำให้ระบบไหลเวียนอากาศได้ไม่ดี

2.การจัดสถานที่ทำงานของพนักงานออฟฟิศใกล้กับแหล่งผลิตที่อาจมีฝุ่น สารเคมีต่างๆ ฟุ้งกระจายไปรอบบริเวณ

3.การไม่ทำความสะอาดหรือขาดการซ่อมแซมช่องระบายอากาศ ทำให้ไม่สามารถระบายอากาศได้ดีเท่าที่ควร

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

1.หากอากาศปะปนไปด้วยมลพิษมากเกินไป อาจมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงาน

2.ผู้ปฏิบัติการอาจเป็นลมหมดสติได้ หากขาดออกซิเจน

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอากาศ

1.เครื่องKanomax 6710 เป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการระบายและการไหลเวียนทางช่องระบายอากาศ

2.เครื่องVaisala HM40 เป็นอุปกรณ์เครื่องวัดความชื้นอากาศและอุณหภูมิ ช่วงวัดความชื้น 0-100%RH อุณหภูมิ –10องศา จะแสดงค่า RH, T ,Td, Tw, a x ,h


แผ่นซับของเหลว กรดด่าง สีชมพู

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว สารเคมี pig haz-mat สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรดด่าง กรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

กระดาษเช็ดเลนส์ รหัส WSEKL462

กระดาษเช็ดเลนส์ 300 ชิ้น/กล่อง มีความสะอาดมากกว่ากระดาษธรรมดา เพราะผลิตมาใช้เฉพาะในการทำความสะอาดเลนส์แว่นตาโดยเฉพาะ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ล็อควาล์ว รหัส S3476

สำหรับบอลวาล์ว ก้านแบน ขนาด 1/4 นิ้ว - 1 นิ้ว ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ด้วยการออกแบบให้ล็อควาล์วในตำแหน่งปิดโดยง่ายด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว ทำจากเหล็กเคลือบสี
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

ชุดอุปกรณ์ lockout รหัส 1456E410

ชุดอุปกรณ์ lockout (Personal Lockout Kits แบบกระเป๋า) สำเร็จรูปแบบกระเป๋า รหัส 1456E410 หรือกล่องใส่สำหรับงานไฟฟ้า หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้ 8 ชุด
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า