callcenter
หน้าหลัก >> ข่าวสาร >> ความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

อากาศที่อยู่ภายในอาคารและสถานที่ต่างๆ ล้วนมีความสำคัญมาก หากในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดีหรือเป็นมีสารพิษอยู่ ย่อมจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องควบคุมคุณภาพอากาศ ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ความสำคัญของการตรวจวัดคุณภาพอากาศกันครับ

สาเหตุที่ทำให้อากาศไม่ดี

1.การออกแบบโครงสร้างอาคารไม่เหมาะสม ทำให้ระบบไหลเวียนอากาศได้ไม่ดี

2.การจัดสถานที่ทำงานของพนักงานออฟฟิศใกล้กับแหล่งผลิตที่อาจมีฝุ่น สารเคมีต่างๆ ฟุ้งกระจายไปรอบบริเวณ

3.การไม่ทำความสะอาดหรือขาดการซ่อมแซมช่องระบายอากาศ ทำให้ไม่สามารถระบายอากาศได้ดีเท่าที่ควร

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

1.หากอากาศปะปนไปด้วยมลพิษมากเกินไป อาจมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงาน

2.ผู้ปฏิบัติการอาจเป็นลมหมดสติได้ หากขาดออกซิเจน

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอากาศ

1.เครื่องKanomax 6710 เป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการระบายและการไหลเวียนทางช่องระบายอากาศ

2.เครื่องVaisala HM40 เป็นอุปกรณ์เครื่องวัดความชื้นอากาศและอุณหภูมิ ช่วงวัดความชื้น 0-100%RH อุณหภูมิ –10องศา จะแสดงค่า RH, T ,Td, Tw, a x ,h


แผ่นดูดซับชนิดโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง

แผ่นดูดซับชนิดโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ในการดูดซับสารประกอบที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ บรรจุในห่อที่ผลิตจากวัสดุโพลีโพรไพลีน ใช้งานง่าย ดูดซับได้รวดเร็ว
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

หน้ากากกรองฝุ่นชนิดเปลี่ยนแผ่นกรอง

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษและสารเคมี ชนิดเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นระดับ N99 เหมาะสำหรับงานเชื่อม หลอมโลหะ งานที่มีฝุ่นละเอียดมากๆ มีวาล์วหายใจเข้าและออก
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สำหรับล็อคบอลล์วาล์ว

อุปกรณ์สำหรับบอลวาล์ว ขนาด 3/4
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

กรวยยางด้านการจราจร

อุปกรณ์งานจราจร กรวยยางด้านการจราจร ใช้กั้นเส้นทาง เป็นกรวยยางพลาสติก มีขนาดความสูง 50 ซ.ม. และ 80 ซ.ม.
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า