callcenter
หน้าหลัก >> ข่าวสาร >> ความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

อากาศที่อยู่ภายในอาคารและสถานที่ต่างๆ ล้วนมีความสำคัญมาก หากในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดีหรือเป็นมีสารพิษอยู่ ย่อมจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องควบคุมคุณภาพอากาศ ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ความสำคัญของการตรวจวัดคุณภาพอากาศกันครับ

สาเหตุที่ทำให้อากาศไม่ดี

1.การออกแบบโครงสร้างอาคารไม่เหมาะสม ทำให้ระบบไหลเวียนอากาศได้ไม่ดี

2.การจัดสถานที่ทำงานของพนักงานออฟฟิศใกล้กับแหล่งผลิตที่อาจมีฝุ่น สารเคมีต่างๆ ฟุ้งกระจายไปรอบบริเวณ

3.การไม่ทำความสะอาดหรือขาดการซ่อมแซมช่องระบายอากาศ ทำให้ไม่สามารถระบายอากาศได้ดีเท่าที่ควร

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

1.หากอากาศปะปนไปด้วยมลพิษมากเกินไป อาจมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงาน

2.ผู้ปฏิบัติการอาจเป็นลมหมดสติได้ หากขาดออกซิเจน

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอากาศ

1.เครื่องKanomax 6710 เป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการระบายและการไหลเวียนทางช่องระบายอากาศ

2.เครื่องVaisala HM40 เป็นอุปกรณ์เครื่องวัดความชื้นอากาศและอุณหภูมิ ช่วงวัดความชื้น 0-100%RH อุณหภูมิ –10องศา จะแสดงค่า RH, T ,Td, Tw, a x ,h


ตะแกรงป้องกันการหกล้น รหัส 28659

ตะแกรงป้องกันการหกล้น ตะแกรงวางถังน้ำมัน สารเคมี ฐานรองรับน้ำมัน ฐานรองรับสารเคมี ทำมาจากโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้ไม่เกิดความเสียหาย
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล DECON QUICKBERM®

อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลยี่ห้อ justrite รุ่น DECON QUICKBERM® ป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม สามารถพับเก็บได้สะดวก
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

ถังบรรจุสารเคมี รหัส 7250130

ถังบรรจุสารเคมี รหัส 7250130 มาพร้อมการป้องกันและได้มาตรฐาน สามารถเทสารเคมีประเภทสารไวไฟได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ มีท่อระบายที่ได้การรับประกัน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

ที่ทิ้งก้นบุหรี่

ชุดรองรับก้นบุหรี่ รหัสสินค้า 26810R และรหัสสินค้า 26811R ป้องกันการเกิดไฟไหม้ เพลิงไหม้ เหมาะสำหรับตั้งไว้บริเวณที่พักของพนักงาน หรือสถานที่่สูบบุหรี่
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า